HYPNOOSI AUTTAA!

Hypnoosi

MARTIN HANSÉN-HAUG  Hypnoosi- ja rentoutusohjaaja SHY. Meditaatio-ohjaaja


HYPNOOSI

Hypnoosia käytetään:

Terapia

Terapiassa yleisimpiä kohdealueita ovat erinlaiset pelot, jännittäminen, uupuminen, unettomuus, kivun hallinta ja ns. pykosomaattiset oireet. Myös tupakka- ja alkoholiriippuvuuksiin käytetään hypnoosia sekä painonhallinnassa on saatu hyviä tuloksia.

Oppiminen

Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen. Vastaanotolla näitä tekniikoista saa työvälineitä omaan elämään.

Psyykkinen valmennus

Hypnoosin kautta voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Myös hypnoosilla saadaan vahvistusta terveellisiin elintottumiksiin, laihduttamiseen, opiskeluun, koulunkäyntiin ja kuntoutumiseen. Urheilussa psyykkinen valmennus sekä esiintymis-ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita.

Luovuus

Suggestoterapian elementeillä mieli avautuu jolloin moni kokee luovuutensa aktivoituvan hypnoosityöskentelyn ansiosta.

Rentoutuminen

Suggestoterapeuttisen ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja vahvistaa omaa jaksamista.

Ryhmä- ja työyhteisö

Suggestoterapeuttista lähestymistapaa voi mainiosti soveltaa erinlaisissa organisaatiokoulutuksissa ja työnohjauksessa.

Miksi toimii

Yksi suggestoterapian taustaolettamus on, että rentoutumisen ja hypnoosin aikana luodut suggestiot ja mielikuvat toimivat alitajuisesti ja oppiminen tehostuu. Tähän perustuu hypnoosivalmennuksen ja terapian hyvät puolet.

RENTOUTUSOHJAUS

Rentoutusohjauksessa ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttään ja vahvistaa omaa jaksamista.

Rentoutuminen on tärkein yksittäinen avain hyvinvointiin. 

Rentoutusohjaus on tarkoitettu yhtälailla yksittäiselle henkilölle kuin ryhmillekin. Mitä enemmän osallistujia siinä on, sitä korkeammaksi energiat sen aikana kohoavat. Siinä mielessä juuri ryhmäohjauksiin osallistuminen on erittäin eheyttävää. Rentoutusohjauksessa pysähdytään tunniksi ja kaikki huomio käännetään sisäänpäin. Huomion suuntaamisen avulla jokainen kehon kohta voidaan vapauttaa erilaisista tukoksista ja sinne varastoituneista jännitteistä.

Ohjattu rentoutuminen sopii erityisen hyvin niille, jotka eivät koe meditointia omaksi jutukseen. Ohjatussa rentoutumisessa jokaisen on mahdollista päästä eri tekniikoilla syvään rentouden tilaan, jossa mielikin automaattisesti hiljentyy. Rentoutusohjausta voi tehdä esimerkiksi työpaikoilla, vanhojen ihmisten hoitokodeissa, ystävien hemmotteluiltamissa - missä vain.

Ota rohkeasti yhteyttä!